Kontakt

Názov firmy: Progres očná optika, s.r.o.
Adresa: Zámocká 1894/6, 03601 Martin
IČO: 52198502
IČ DPH: SK2120937247
IBAN: SK66 7500 0000 0040 2677 0722
Mail: progresoptika@gmail.com

Prevádzka (adresa dodania tovaru):
Názov optiky: Progres očná optika
Adresa: Kollárova 4283/32
Telefón: 0905656517
Mail: prev1@progresoptika.sk
Zodpovedný pracovník: Marianna Janková

Google Maps by Embedgooglemap.net