ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú, ako spoločnosť
Progres očná optika s.r.o, Zámocká 1894/6, 036 01 Martin, prevádzka: Kollárová 32, 036 01 Martin, IČO: 52198502, DIČ: SK2120937247, IČ DPH: SK SK2120937247, používa a chráni akékoľvek informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Progres očná optika s.r.o, počas používania tejto webovej stránky www.progresoptika.sk a potom, najmä ako návštevník stránky, registrovaný užívateľ a zákazník, ktorý spraví prostredníctvom tejto webovej stránky objednávku. Spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť, aby vaše súkromie bolo chránené. Ak vás požiadame, aby ste poskytli určité informácie, podľa ktorých vás môžeme identifikovať pri používaní tejto webovej stránky, môžete si byť istý, že sa budú používať iba v súlade s týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Progres očná optika s.r.o, si vyhradzuje právo tieto pravidlá meniť aktualizáciou tejto stránky. Raz za čas by ste mali túto stránku skontrolovať, aby ste sa uistili, že ste spokojný a súhlasíte s akýmikoľvek zmenami.

Čo zhromažďujeme

Primárne sú spracovávané osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri registrácii na www.progresoptika.sk alebo pri vytvorení Vašej objednávky. Môžeme zhromaždiť nasledujúce informácie:

 • Meno a priezvisko,
 • Kontaktné informácie vrátane e-mailovej adresy a telefónneho čísla,
 • Demografické informácie vrátane adresy, poštového smerovacieho čísla, preferencie a záujmy,
 • Údaje získané prostredníctvom cookies. Pre lepšie cielenie reklamných kampaní a vylepšovanie ponuky produktov a služieb využíva Progres očná optika s.r.o, informácie o tovare, ktoré naši zákazníci zakúpili. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava Progres očná optika s.r.o, údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.
 • Iné informácie týkajúce sa ponúk a prieskumov pre zákazníkov.
 • Progres očná optika s.r.o, nezbiera ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje zahrňujúce napr. údaje o Vašom zdravotnom stave, vyznaní alebo viere a pod.
   
   
  Čo robíme s informáciami, ktoré zhormažďujeme

Tieto informácie vyžadujeme, aby sme pochopili vaše potreby a poskytli vám lepšie služby a produkty. Robíme to najmä z nasledujúcich dôvodov:

Pre vybavenie Vašej objednávky, t.j. na plnenie zmluvy medzi Progres očná optika s.r.o, a zákazníkom, využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovanie, vrátane zaplatenia a doručenia objednaného tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže Progres očná optika s.r.o, vybaviť Vašu objednávku.

Pre ponuku našich produktov zákazníkom Progres očná optika s.r.o, formou obchodných oznámení využíva Progres očná optika s.r.o, predovšetkým emailovú adresu, príležitostne aj telefónne číslo na zasielanie SMS. Spracovanie vykonávame z dôvodu realizácie oprávnených záujmov
Progres očná optika s.r.o, v podobe obmedzeného priameho marketingu. Umožňujeme Vám kedykoľvek sa z odberu noviniek odhlásiť, alebo vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu. Zákazníkom, ktorí sa po nadobudnutí účinnosti týchto pravidiel v rámci objednávky na www.banask.sk zaregistrujú, môžeme obchodné oznámenia zasielať na základe súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný a jeho neudelenie nemá vplyv na dokončenie Vašej objednávky. Spracovanie prebieha v tomto prípade len na základe Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný, a aj v prípade jeho neudelenia môžete naďalej plne využívať našu webovú stránku.
Súhlas Progres očná optika s.r.o, udeľujete v priebehu registrácie na www.progresoptika.sk alebo neskôr v nastavení Vášho užívateľského konta. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v každom obchodnom oznámení alebo v nastavení užívateľského účtu. Ak súhlas odvoláte, nebudeme Vaše údaje naďalej pre účely zasielania obchodných oznámení spracovávať ani z vyššie uvedeného dôvodu realizácie oprávnených záujmov
Progres očná optika s.r.o,

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie spracováva Progres očná optika s.r.o, pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Aj tento súhlas je úplne dobrovoľný. Spravidla na základe uvedených dát získava
Progres očná optika s.r.o, štatistiky, analýzy a reporty o správaní užívateľov webových stránok. Na ich základe je potom možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte, alebo čo zaujíma všeobecne väčšiu skupinu užívateľov. V tomto prípade je spracovanie osobných údajov spravidla automatizované.

Všetky tieto informácie používame na zlepšenie našich produktov a služieb, aby sme vám mohli priniesť neustále lepší pocit z nakupovania.

 
Ako odvolať súhlas a zrušiť sledovanie obchodných oznámení

Užívatelia aj zákazníci Progres očná optika s.r.o, môžu kedykoľvek zrušiť odoberanie obchodných oznámení, a to:

kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia; alebo

namietať proti spracovaniu osobných údajov vo Progres očná optika s.r.o, na e-mailovej adrese progresoptika@gmail.com alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

Pokiaľ chcete na svojom zariadení zakázať ukladanie cookies, môžete zmeniť nastavenia priamo vo svojom prehliadači. V prípade, že zakážete Progres očná optika s.r.o, ukladanie cookies, nemusia niektoré časti webových stránok pracovať správne. Viac informácií o zákaze a zmazaní cookies nájdete nižšie.
Zabezpečenie
Zaviazali sme sa zabezpečiť bezpečnosť vašich osobných informácií. Aby sme zabránili neoprávnenému prístupu alebo zverejneniu, zaviedli sme príslušné fyzické, elektronické a riadiace postupy na ochranu a zabezpečenie informácií, ktoré zhromažďujeme. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, vrátane všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Progres očná optika s.r.o, kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracúvaných údajov. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Progres očná optika s.r.o, pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

Odkazy na iné webové stránky

Naše webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky. Keď však použijete tieto odkazy na opustenie našej stránky (preklik na tento odkaz), mali by ste vedieť, že nemáme žiadnu kontrolu nad týmito, ani inými webovými stránkami. Preto nemôžeme byť zodpovední za ochranu a súkromie akýchkoľvek informácií, ktoré poskytnete pri návšteve týchto stránok a takéto stránky nie sú riadené týmto vyhlásením o ochrane osobných údajov. Mali by ste byť opatrní a pozrieť sa na vyhlásenie o ochrane osobných údajov vzťahujúce sa na danú webovú stránku.
 
Kontrola vašich osobných údajov

V súvislosti so spracovaním osobných údajov sa môžete obrátiť na Progres očná optika s.r.o, a požadovať:

 Informácie ohľadom osobných údajov, ktoré Progres očná optika s.r.o, spracováva, o účele      a povahe spracúvania osobných údajov, vrátane informácie o prípadných príjemcoch osobných   údajov mimo Progres očná optika s.r.o, Všeobecné informácie o činnostiach spracovania osobných údajov sú obsiahnuté v týchto pravidlách.

Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Progres očná optika s.r.o,, či už v priebehu registrácie alebo vytvorení objednávky. V prípade uplatnenia tohto práva Vám  Progres očná optika s.r.o, potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní. Môžete požiadať o podrobnosti o osobných údajoch, ktoré o vás uchovávame podľa zákona o ochrane osobných údajov. Ak by ste chceli mať kópiu informácií, ktoré máme k dispozícii, kontaktujte spoločnosť Progres očná optika s.r.o,

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Progres očná optika s.r.o, správne vybaviť Vašu objednávku. Ak si myslíte, že akékoľvek informácie, ktoré o vás máme, sú nesprávne alebo neúplné, prosíme, napíšte nám e-mail na e-mailovú adresu pogresoptika@gmail.com alebo nám napíšte list čo najskôr na uvedenú adresu spoločnosti Progres očná optika s.r.o, Okamžite opravíme akékoľvek informácie, ktoré sa považujú za nesprávne.

Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Progres očná optika s.r.o, spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.

Vymazanie osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Progres očná optika s.r.o, nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Progres očná optika s.r.o, Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Progres očná optika s.r.o, k inému subjektu, kedy Progres očná optika s.r.o, odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania. Nebudeme predávať, šíriť ani prenajímať vaše osobné údaje tretím stranám, pokiaľ nemáme na to vaše povolenie alebo zákony to nevyžadujú. Vaše osobné údaje môžeme použiť na odosielanie propagačných informácií o tretích stranách, o ktorých si myslíme, že by mohli byť pre vás zaujímavé, ak nám poviete, že chcete, aby sa to stalo.

Ďalej môžu zákazníci Progres očná optika s.r.o, vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov v prípade zasielania obchodných oznámení alebo vyhodnocovania nákupných preferencií, na základe ktorej Progres očná optika s.r.o, okamžite ukončí spracovanie osobných údajov pre tieto účely.
Okrem vyššie uvedených oprávnení máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Progres očná optika s.r.o, so sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov.

Vlastný zoznam publika

Spoločnosť môže zdieľať časť vašich údajov s určitými strategickými partnermi, aby naše podnikanie lepšie zodpovedalo vašim záujmom alebo záujmom podobne zmýšľajúcich spotrebiteľov. Napríklad, môžeme zoskupiť Vašu emailovú adresu spolu s adresami ostatných zákazníkov, ktorí uskutočňujú objednávky prostredníctvom nášho e-shopu, tieto spolu združíme a prenesieme na Facebook za účelom vytvorenia “vlastného publika” z ľudí, ktorí už našu stránku navštívili alebo publika zo skupiny ľudí, ktorí majú spoločné alebo podobné charakteristiky s návštevníkmi našej webovej stránky. Ak sa chcete odhlásiť, pošlite nám prosím e-mail na adresu progresoptika@gmail.com a začneme proces odstraňovania údajov z nášho zoznamu vlastného publika.

S kým zdieľame osobné údaje

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Progres očná optika s.r.o, a jej pracovníkmi. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Progres očná optika s.r.o,

Progres očná optika s.r.o, ďalej ako správca poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. spracovateľov. Spracovateľom je každý orgán, ktorý spracúva osobné údaje pre Progres očná optika s.r.o, na účely a spôsobom, ktoré Progres očná optika s.r.o, stanovuje. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje spracovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili. Spracovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Medzi spracovateľov, ktoré Progres očná optika s.r.o, využíva, patria:

Google (nástroje pre on-line marketing),

Facebook (nástroje pre on-line marketing),

 
Ako dlho spracovávame údaje

Progres očná optika s.r.o, spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky, vrátane jej zaplatenia a doručenia tovaru. Zo zákona Progres očná optika s.r.o, následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.
Obchodné oznámenia sú zasielané používateľom po celú dobu, po ktorú trvá súhlas s ich zasielaním. V prípade zákazníkov sú obchodné oznámenia zasielané do doby, než dôjde k odhláseniu ich odberu, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom. Najdlhšie sú však obchodné oznámenia zasielané po dobu 10 rokov. Potom Progres očná optika s.r.o, požiada o udelenie nového súhlasu.
Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva Progres očná optika s.r.o, po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.
Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva Progres očná optika s.r.o, iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na Progres očná optika s.r.o, vzťahujú.

Ako používame súbory cookie a pravidlá pri ich používaní

Na stránke www.progresoptika.sk používame tzv. cookies. V týchto pravidlách používania cookies (ďalej len “Pravidlá”) si môžete prečítať, aké cookies používame, prečo ich používame a ako môžete ich používanie zakázať.
Cookie je malý súbor, ktorý si vyžaduje povolenie umiestniť sa na pevný disk vášho počítača, resp do vášho prehliadača. Po súhlase sa súbor uloží a cookie pomáha analyzovať návštevnosť na webe alebo nás informuje o návšteve určitého webu. Súbory cookie umožňujú webovým aplikáciám rozpoznať vás ako jednotlivca. Webová aplikácia dokáže prispôsobiť svoje operácie vašim potrebám, tomu, čo sa vám páči alebo nepáči, zhromažďovaním a zapamätaním si informácií o vašich preferenciách. Vďaka tomu môžeme prispôsobiť našu webovú stránku podľa vašich preferencií.
Vo všeobecnosti nám súbory cookie pomáhajú poskytovať vám lepšiu webovú stránku, pretože nám umožňujú sledovať, ktoré stránky považujete za užitočné a ktoré nie. Cookie nám v žiadnom prípade neposkytuje prístup k vášmu počítaču ani žiadne informácie o vás, okrem údajov, ktoré ste sa s nami rozhodli zdieľať. Môžete si vybrať, či chcete prijať alebo odmietnuť súbory cookie. Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, ale ak chcete, môžete zvyčajne zmeniť nastavenie prehliadača, aby ste odmietli cookies.
Funguje to tak, že v spodnej časti stránky www.progresoptika.sk sa pri vašej návšteve stránok zobrazí oznamovacia lišta informujúca o tom, že stránky používajú cookies. Ak budete pokračovať v prezeraní stránky a zároveň máte vo vašom prehliadači povolené ukladanie cookies, budeme to považovať za váš súhlas s užívaním cookies, a to v súlade s týmito Pravidlami.
Súhlas s používaním cookies môžete kedykoľvek odvolať. K tomu je nutné, aby ste v nastavení svojho prehliadača ukladanie cookies pre stránku www.progresoptika.sk zakázali a už uložené cookies prípadne vymazali. Bližšie informácie nájdete nižšie.
 
 
Poznáme viaceré druhy cookies:

Dočasné cookies – sú vo vašom zariadení uložené len počas relácie prehliadača a akonáhle prehliadač zavriete, vymažú sa,

Trvalé cookies – zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po zatvorení prehliadača, a to po rôzne dlhú dobu; práve tieto cookies umožňujú rozpoznať vaše zariadenie, keď stránkudoublesport.sk znova navštívite,

Cookies prvej strany – cookies, ktoré sú do vášho zariadenia ukladané stránkou wwwprogresoptika.sk,

Cookies tretích strán – cookies, ktoré sú do vášho zariadenia ukladané stránkami našich partnerov pre reklamy a analýzy.

 
Prečo vlastne cookies používame?
 Vďaka cookies je používanie stránky www.banask.sk užívateľsky oveľa príjemnejšie. Zároveň nám umožňujú sledovať a analyzovať spôsob, akým stránku www.progresoptika.sk  používate, a tým zlepšovať kvalitu a obsah stránky, a tiež lepšie personalizovať a zacieliť naše reklamné kampane a sledovať ich výkon.
Za týmto účelom používame ako naše cookies, tak cookies tretích strán. Prostredníctvom stránky www.banask.sk tak môžu byť do vášho zariadenia ukladané cookies prevádzkovateľov marketingových nástrojov, ktoré na našich stránkach používame, prípadne môžeme s týmito prevádzkovateľmi zdieľať informácie, ktoré nám boli pomocou cookies poskytnuté. Používanie týchto nástrojov nám dovoľuje našu ponuku neustále vylepšovať a tiež lepšie zohľadniť vaše osobné preferencie a zacieliť naše reklamné kampane tak, aby oslovili tých, ktorých by naša ponuka mohla najviac zaujať.
Cookies používané tretími stranami a spôsob použitia údajov získaných ich prostredníctvom sa riadi zásadami ochrany osobných údajov príslušných tretích strán. Upozorňujeme, že tieto tretie strany môžu informácie, ktoré získali prostredníctvom cookies, skombinovať s ďalšími informáciami, ktoré ste im poskytli alebo ktoré získali v dôsledku toho, že používate ich služby.

Kontakt a pomoc

S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenie svojich práv sa môžete obracať na adresu progresoptika@gmail.com
Tieto pravidlá sú účinné od 25. 5. 2018